Zaproszenie

Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS

i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów

Wydziału Humanistycznego UMCS

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności”

Lublin, 24 października 2014 roku

Logo

Celem konferencji jest ukazanie napojów alkoholowych w perspektywie historycznych przemian semantycznych i trwałości samych przedstawień, ale też uwidocznienie, jak motyw alkoholu jest wykorzystywany w dziełach literackich, filmowych, muzycznych, w sztukach teatralnych czy w mass-mediach. Biorąc pod uwagę bogactwo wątków w obrębie proponowanego tematu i antycypując mnogość związanych z nim problemów badawczych proponujemy ograniczyć zakres tematyczny konferencji, zawężając dyskurs o obliczach alkoholu do kultury elit. Grupy te, czy też jednostki w ich obrębie rozumiane są zgodzie z teoriami, których autorami są m.in. Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca i Czesław Znamierowski.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. nadzw. dr hab. Robert Bubczyk – przewodniczący

Mgr Barbara Hołub

Mgr Monika Pruszkowska

Mgr Justyna Sołtys

ADRES DO KORESPONDENCJI

Prof. nadzw. dr hab. Robert Bubczyk

Zakład Historii Kultury

Instytut Kulturoznawstwa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. M. Curie Skłodowskiej 4

20-031 Lublin

tel. +815375280

fax +815372773

email: r.bubczyk@umcs.pl

 

e-mail konferencji: oblicza.alkoholu@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *