O konferencji

Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS

i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów

Wydziału Humanistycznego UMCS

zapraszają do wzięcia udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Oblicza alkoholu w kulturze elit 

od średniowiecza do współczesności”

Lublin, 24 października 2014 roku

Spożywanie napojów alkoholowych to temat obecny w kulturze od wieków. Pierwsze ślady produkcji i wykorzystywania alkoholu w celach konsumpcyjnych pochodzą z 6 tysiąclecia p.n.e. Świadczy o tym fakt, że w jednej z neolitycznych osad z tamtego okresu, odkrytej na terenie dzisiejszego Iranu, znaleziono ślady wina. Alkohol – jak pisze we wstępie do niedawno wydanej Kulturowej historii alkoholu jej autor, Iain Gately, – ,,jest konstytutywnym elementem kultury’’ i bez wątpienia może być przedmiotem badań w wielu dziedzinach naukowych. Organizatorzy niniejszej konferencji wychodzą z założenia, że o kulturowe znaczenie trunków warto zapytać przede wszystkim specjalistów reprezentujących różnorakie dyscypliny humanistyczne, a zwłaszcza badaczy zajmujących się różnymi okresami w historii. Szeroka humanistyczna refleksja pozwoli spojrzeć na alkohol, jak i na praktyki spożywania, jako zjawiska komunikacyjne oraz elementy złożonych systemów semiotycznych. Alkohole są bowiem osobliwymi tekstami kultury – należy potrafić je odczytywać. Konsumowanie alkoholu oraz upijanie się nim może dostarczyć środków do mówienia o czymś, co z fizjologicznym zaspokojeniem pragnienia niewiele ma wspólnego – to symbole, znaki i alegorie, których użyć można do mówienia o zaświatach, świętości, pobożności, zdrowiu i wielu innych zjawiskach widocznych w kulturze dawnej, jak i współczesnej.

Pragniemy, by celem konferencji było ukazanie napojów alkoholowych w perspektywie historycznych przemian semantycznych i trwałości samych przedstawień, ale też uwidocznienie, jak motyw alkoholu jest wykorzystywany w dziełach literackich, filmowych, muzycznych, w sztukach teatralnych czy w mass-mediach. Biorąc pod uwagę bogactwo wątków w obrębie proponowanego tematu i antycypując mnogość związanych z nim problemów badawczych proponujemy ograniczyć zakres tematyczny konferencji, zawężając dyskurs o obliczach alkoholu do kultury elit. Grupy te, czy też jednostki w ich obrębie rozumiane są zgodzie z teoriami, których autorami są m.in. Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca i Czesław Znamierowski.

Pomimo tego ograniczenia, tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonuje figura alkoholu – do jakich celów bywa wykorzystywana. Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do historyków kultury i kulturoznawców, antropologów, socjologów, folklorystów, filologów, literaturoznawców, historyków sztuki, oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat roli i znaczenia alkoholu w kulturze.

Proponujemy następujące szczegółowe zakresy tematyczne referatów:

 • praktyki spożywania alkoholu jako działania komunikacyjne;
 • praktyki spożywania alkoholu jako znaki tożsamości;
 • sakralizacja alkoholu;
 • alkohol w praktyce życia codziennego;
 • alkohol jako element systemów semiotycznych;
 • alkohol w dyskursie kulinarnym;
 • miejsca spożywania alkoholu i ich kulturotwórcze role;
 • alkohol na wsi i alkohol w mieście – przemiany zwyczajów konsumpcyjnych;
 • alkohol a zdrowie (społeczno-kulturowa percepcja pijaństwa, postawy zdrowotne i antyzdrowotne);
 • alkohol jako element turystyki kulinarnej;
 • alkohol jako element dziedzictwa kulturowego.

Przewidywany czas wystąpienia każdego referenta wynosi 20 minut.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 15 kwietnia na adres: oblicza.alkoholu@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł, która będzie obejmowała serwis kawowy, obiad, materiały konferencyjne oraz publikację pokonferencyjną. Teksty referatów (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) zostaną opublikowane w formie monografii naukowej.

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 złotych należy wpłacać na konto:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

57 1140 1094 0000 2905 1600 1134

z dopiskiem w treści wpłaty: „Oblicza alkoholu w kulturze” + imię i nazwisko Uczestnika konferencji

w mBank SA O/Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 6

20-002 Lublin

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Szczegółowe informacje przekażemy w komunikacie konferencyjnym po zamknięciu listy zgłoszeń.

Kalendarz konferencji:

 • Do 15 kwietnia 2014 r. – przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: oblicza.alkoholu@gmail.com
 • Do 21 kwietnia 2014 r. – informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
 • Do 31 maja 2014 r. – przesłanie wstępnego planu konferencji
 • Do 30 czerwca 2014 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Ewentualne pytania i wątpliwości można kierować drogą e-mailową na adres: oblicza.alkoholu@gmail.com

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Robert Bubczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *