Opłata konferencyjna

Opłata wysokości 200 PLN obejmuje serwis kawowy, obiad, materiały konferencyjne oraz publikację pokonferencyjną. Prosimy o wnoszenie opłaty na podane poniżej konto:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

57 1140 1094 0000 2905 1600 1134

w tytule przelewu: „Oblicza alkoholu w kulturze…” + imię i nazwisko Uczestnika konferencji

w mBank SA O/Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 6

20-002 Lublin

w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Po dokonaniu opłaty na w/w konto Dział Finansowy UMCS wystawia faktury (stawka vat – zwolniona). Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług i Rozporządzenia Ministra Finansów.

Dokonanie wpłaty przez osobę fizyczną uniemożliwia wystawienie faktury na instytucję. Jeżeli natomiast Uczestnik konferencji prosi o wystawienie faktury na reprezentowaną Uczelnię (instytucję lub firmę) płatność za jego udział musi być dokonana przez wskazany zakład pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *